Ê tô cường lực Vertex

Posted on Posted in Ê tô Vertex

Lực kẹp có thể điều chỉnh:
MIN. 1000,1800,3200,4600kgf    –   MAX. 6000kgf

Model

L×W×H

Khoảng kẹp tối đa

Chiều cao ngoàm kẹp

Lực kẹp lớn nhất

Trọng lượng

VQC-125

451.5 × 135 × 140 mm

205 mm

40 mm

40 KN

40.4 kgs

VQC-160

553.5 × 170 × 165 mm

275 mm

50 mm

60 KN

72.3 kgs

VQC-160L

633.5 × 174 × 165 mm

355 mm

50 mm

60 KN

64 kgs