Botek

Posted on Posted in Đối tác

Botek Präzisionsbohrtechnik GmbH
Längenfeldstrasse 4
72585 Riederich
Germany
T: +49 7123 3808-0
E-mail: info@botek.de

Botek được thành lập năm 1974 bởi Lothar Herrmann, Gotthold Schur và Karl-Heinz Wenzelburger tại Riederich, Đức.

Botek tập trung vào phát triển và sản xuất các dòng dụng cụ cắt đáp ứng yêu cầu khoan lỗ sâu.