Giũa kim cương MTDF dùng cho máy đánh bóng

Posted on Posted in Giũa kim cương

Shape

L

B

W

T

Grit

Order No.

A

60

25

2 ~ 4

0.5~1.0

#150 #200
#400 #600

MTDF-FAA-(Grit)

B

4

MTDF-FAB-(Grit)

C

70

40

6

MTDF-FAC-(Grit)

D

8

MTDF-FAD-(Grit)

E

10

MTDF-FAE-(Grit)

Sử dụng cho các loại máy đánh bóng cầm tay
Ultrasonic Polisher Air Profiler-linear MTDF-FA-1
Đánh bóng siêu âm Mài khí tịnh tiến Ứng dụng