Air work support Pascal

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp nâng khuôn máy dập – Kep khí nén Pascal

Air work support là những khối nâng sử dụng cơ chế khí nén được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Pascal. Work support được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ cho các khối nâng khí nén khi khuôn có quá nhiều chi tiết cần nâng đỡ để bảo vệ khuôn 1 cách an toàn nhất

Tùy vào cơ chế nâng bằng khí nén hoặc lò xo nâng, work support được chia thành 2 loại chính:

  • CSS: Cơ chế nâng khí nén
  • CSX: Cơ chế nâng bằng lo xo

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model CSX005 CSXOO CSX01 CSX02 CSX04 CSX05
Support force»1 Air pressure IMPa kN 0.5 0.8 1.3 1.9 3.5 5
Air pressure O.SMPa kN 0.19 0.3 0.5 0.7 1.3 1.9
Cylinder capacity CSS cm3 0.7 1.1 1.7 2.6 4.2 6.2
CSX cm3 0.5 0.8 1.3 2.2 3.6 4.6
Lift spring force*1 L: Standard N 01-Feb 01-Feb 01-Feb 01-Feb 02-Apr 04-Jul
H: Strong N 02-Mar 02-Mar 02-Mar 02-Mar 03-Jun 06-Nov
Plunger stroke mm 6.5 6.5 6.5 8 8 8
Max. allowable mass of head cap kg 0.05
Mass k9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1.1
Recommended tightening torque of body Nm 20-25 35-45 40-50 45-55 55-65 80-90