Work support Pascal 35-50 Mpa

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal.

work support Pascal 35-50 Mpa được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, tân tiến nhất từ Pascal. Tính năng tương tự như dòng sản phẩm Air Work Support tuy nhiên với áp suất khí mạnh mẽ lên tới 50 Mpa. Đây là mẫu khối nâng hỗ trợ phù hợp với những mẫu khuôn lớn.

Tùy vào đặc tính kỹ thuật mà dòng sản phẩm trên được chia thành các loại chính như sau:

  • CSW-L : Cơ chế tác động đơn, hành trình tiêu chuẩn
  • CSW-D : Cơ chế tác động đơn, hành trình dài
  • CSW-D-L: Cơ chế tác động kép, hành trình tiêu chuẩn
  • CSW-D-D: Cơ chế tác động đôi. hành trình dài