Khẹp khuôn khí nén Pascal – CLN

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khuôn khí nén Pascal – CLN là 1 sản phẩm thuộc dòng Link Clamp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tân tiến, hiện đại từ Pascal. Dễ dàng lắp đặt, sử dụng. An toàn và hiệu quả.

( Catalog – CLN )

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model     CLN04 CLN05 CLN06 CLN10 CLN16
Cylinder force (hydraulic pressure 7MPa)*’ kN 3.5 4.6 6.1 10.3 15.1
Cylinder inner diameter mm 26 30 35 45 55
Rod diameter mm 12 14 16 20 22
Effective area (clamp) cmJ 5.3 7.1 9.6 15.9 23.8
Full stroke mm 20.5 23.5 26 29.5 35
Clamp stroke*1 mm 17.5 20.5 23 26.5 32
Safety stroke mm 3 3 3 3 3
Max. oil flow rate L/min 1.1 1.7 2.6 5.1 9.1
Cylinder capacity cm5 10.9 16.6 25 46.9 83.2
Return spring force Clamp kN 0.25 0.4 0.63 0.81 1.52
Unclamp kN 0.13 0.19 0.33 0.44 0.84
Recommended piping inner diameter*3 mm 6 6 6 8 8
Max. allowable mass of clamp arm*4 kg 0.2 0.3 0.5 1 1.5
Mass kg 0.7 1.1 1.4 2.3 3.8
Recommended tightening torque of mounting screws,s N-m 7 7 12 12 29