Cảm biến điện dung IFM (truyền thông IO-Link)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KG6000 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI6001 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI6000 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5300 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5085 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KG5309 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI5303 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5083 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KI5309 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5301 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5302 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KG5311 0.5…9 mm quasi flush thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI5311 0.5…24 mm quasi flush thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KQ6001 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP/NPN 20 x 14 x 48 mm 2 m PVC-Cable
KI5307 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5304 0.5…40 mm quasi flush thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KG5306 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KG5307 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KG6001 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KI5305 0.5…40 mm quasi flush thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KG5303 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KG5300 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KI5306 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KQ5100 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 20 x 7 x 48 mm 2 m PUR-Cable