Cảm biến điện dung IFM (dùng trong môi trường dễ cháy nổ)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KI505A 15 mm non-flush mountable bổ sung DC PNP M30 x 1.5 / L = 125 mm terminals: 0,34…1,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KI503A 15 mm non-flush mountable bổ sung DC PNP M30 x 1.5 / L = 150 mm terminals: 0,34…1,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KI000A 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC M30 x 1.5 / L = 150 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KI5031 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M30 x 1.5 / L = 81 mm 6 m PVC-Cable
KI5030 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m PVC-Cable
KI001A 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC M30 x 1.5 / L = 125 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KD501A 60 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 105 x 80 x 42 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KD001A 60 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC 105 x 80 x 42 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KX5001 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PVC-Cable
KX5002 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 6 m PVC-Cable
KG5079 8 mm non-flush mountable thường đóng DC M18 x 1 / L = 84 mm 6 m PVC-Cable
KX5004 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 20 m PVC-Cable