Cảm biến điện dung IFM (ứng dụng trong ngành điện tử, bán dẫn)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KG5067 8 mm
non-flush mountable
thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 77 mm 2 m PVC-Cable
KG5069 8 mm
non-flush mountable
thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 77 mm 2 m PVC-Cable