Cảm biến điện dung loại M12

Posted on Posted in Cảm biến điện dung
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KF5001 1…6 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm M12 Connector
KF5002 3…12 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 61 mm M12 Connector
KF5013 1…6 mm flush mountable thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 60 mm M12 Connector
KF5015 8 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm 2 m PUR-Cable
KF5014 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 69 mm 2 m PUR-Cable