Cảm biến điện dung dùng trong ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn

Posted on Posted in Cảm biến điện dung
MÃ SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KG5067 8 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 77 mm 2 m PVC-Cable
KG5069 8 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP M18 x 1 / L = 77 mm 2 m PVC-Cable