Cảm biến sợi quang IFM (dùng cho môi trường nhiệt độ cao)

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Kiểu cảm biến Vật liệu
đầu sợi
Vật liệu
vỏ sợi
Vật liệu
sợi quang
Tổng chiều dài
E20055 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20129 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20058 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20489 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20495 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20056 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20128 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20057 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) nhôm thủy tinh 600 mm
E20493 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20505 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20827 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20825 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20071 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 1000 mm
E20823 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20124 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 2000 mm
E20822 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20152 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20130 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20494 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20507 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20828 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20526 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 1500 mm
E20072 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 1500 mm
E20161 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm