Ứng dụng Camera vision kiểm tra ngoại quan tự động sản phẩm khẩu trang

Posted on Posted in Tin tức kỹ thuật

Khẩu trang y tế ngày nay được sản xuất trên dây chuyền tự động với công suất cao tới trên 200 sản phẩm/phút.

Là một sản phẩm liên quan mật thiết tới sức khoẻ con người, nên bên cạnh việc quản lý chất lượng chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm khẩu trang sau khi sản xuất đều được tiến hành kiểm tra ngoại quan 100% để loại bỏ nhưng sản phẩm không đạt yêu cầu.

Nhằm nâng cao tốc độ và tự động hoá quy trình kiểm tra ngoại quan, các nhà máy có thể ứng dụng công nghệ thị giác máy (camera thông minh) thay thế cho thủ công bằng mắt người; nhờ đó kiểm soát chính xác, phân loại toàn bộ sản phẩm sản xuất ra; nâng cao năng lực quản lý chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Sơ đồ hệ thống vision kiểm tra ngoại quan tự động sản phẩm khẩu trang và phân loại lỗi

Các lỗi ngoại quan cơ bản của sản phẩm khẩu trang có thể kiểm tra tự động bằng hệ thống vision camera (kiểm tra công nghệ hình ảnh) Cognex với tốc độ cao, :

-Dây quai đeo khẩu trang lỗi gắn sai vị trí

-Dây quai đeo khẩu trang lỗi bị đứt

-Dây quai đeo khẩu trang lỗi bị thiếu

-Thanh tựa mũi khẩu trang lỗi  bị thiếu,

-Thanh tựa mũi khẩu trang không đảm bảo kích thước

-Khẩu trang bị cắt lệch

-Khẩu trang bị dính dị vật …

Mấy kiểm tra ngoại quan phát hiện lỗi quai đeo sai vị trí
Hệ thống kiểm tra ngoại quan phát hiện dị vật nhỏ dính trên khẩu trang

 

Xem video demo quy trình kiểm tra ngoại quan khẩu trang với công nghệ vision deep-learning Cognex: https://www.cognex.com/products/deep-learning/deep-learning-applications