Camera công nghiệp Cognex (Rolling Shutter)

Posted on Posted in Camera công nghiệp Cognex, Sản phẩm

Camera công nghiệp Cognex là dòng máy ảnh kỹ thuật số (có cấu hình 5MP đến 12MP) sử dụng để lấy ảnh trong hệ thống xử lý ảnh công nghiệp / thị giác máy.

Có các tùy chọn mầu hoặc đen trắng

Thông số kỹ thuật:

Area Scan

Model  Độ
phân giải
Frame
Rate
Kiểu
cảm biến
Cảm biến Kích thước cảm biến Power  Kiểu lắp Len Mầu (C)/
Đen trắng (M)

Rolling Shutter

CAM-CIC-5MR 5000R 5MP 14fps CMOS Aptina MT9P031 1/2.5″ 2.5W/2.2W C C, M
CAM-CIC-10MR 10MP 10fps CMOS Aptina MT9J003 1/2.3″ 3.3W/3.5W C C, M
CAM-CIC-12MR 12MP 8fps CMOS Sony
IMX226
1/1.7″ 2.5W/2.9W C C, M