Camera công nghiệp Cognex loại Rolling Shutter

Posted on Posted in Camera công nghiệp Cognex, Sản phẩm

 

 

Thông số kỹ thuật:

Area Scan

Model  Độ
phân giải
Frame
Rate
Sensor
Type
Sensor Sensor
Size
Power  Lens
Mount
Mầu (C)/
Đen trắng (M)

Rolling Shutter

CAM-CIC-5MR 5000R 5MP 14fps CMOS Aptina MT9P031 1/2.5″ 2.5W/2.2W C C, M
CAM-CIC-10MR 10MP 10fps CMOS Aptina MT9J003 1/2.3″ 3.3W/3.5W C C, M
CAM-CIC-12MR 12MP 8fps CMOS Sony
IMX226
1/1.7″ 2.5W/2.9W C C, M