Bộ đầu đo vị trí sản phẩm cho máy EDM System 3R

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Mô tả thông số kỹ thuật  Ghi chú
3R-656.31-5P Đường kính đầu đo Ø5 mm
Chiều cao đầu đo 112 mm
 với dầu đo Renishaw
3R-656.31-3P Đường kính đầu đo Ø3 mm
Chiều cao đầu đo 112 mm
 với dầu đo Renishaw
3R-656.21-SP03 Đường kính đầu đo Ø3 mm
Chiều cao đầu đo 130 mm

3r pro