Mâm cặp System 3R loại để bàn

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM
Product Code Description
3R-460.31-5 Manual chuck, MacroJunior; lắp trên bàn máy
3R-460.34 Manual chuck, MacroCombi; lắp trên trục chính máy EDM hoặc bàn máy
3R-460.37 Manual chuck, MacroCombi ; điều chỉnh tháo kẹp bằng tay gạt
3R-460.46 Pneumatic chuck, MacroCombi; tích hợp cơ cấu kẹp khí nén
3R-SP18286 Pneumatic chuck, MacroCombi; tích hợp cơ cấu kẹp khí nén
3R-SP19047 Pneumatic chuck, MacroCombi;tích hợp cơ cấu kẹp khí nén

table chuck system 3r edm