Tấm gá định vị khối kẹp điện cực EDM System 3R

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM
Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
3R-651.7E-P Pallet, 54×54 mm, MacroHP 8pcs/set
LX-651.7E-P Pallet 54×54 mm  (Asia) 10pcs/set
3R-651E-N Pallet 54×54 mm, MacroNano 8pcs/set
3R-601.1E-N Pallet 70×70 mm, MacroNano  8pcs/set
3R-651.75E-N Pallet dia. 75 mm, MacroNano 10pcs/set

pallet 3r system