Khối gá kẹp điện cực EDM System 3R

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM
Mã sản phẩm Mô tả thông số kỹ thuật Số lượng
3R-658.1-S Spacer, Macro 54×54 mm  8 cái/bộ
3R-658.2-S Holder, Macro 54×54 mm   8 cái/bộ
3R-658.4-S Holder, Macro 54×54 mm   8 cái/bộ

pallet