Cảm biến tiệm cận IFM (truyền thông IO-Link)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi đo IO-Link Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IQ2009 0.75…7.5 mm 300 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN 20 x 8 x 32 mm
IQ2008 0.75…7.5 mm 300 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN 20 x 8 x 32 mm
IF6123 0.375…3.75 mm 600 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IF6124 0.7…7 mm 600 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IG6616 1.3…13 mm 300 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 60 mm
IG6615 0.75…7.5 mm 300 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 60 mm
IM5173 2.6…26 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN 40 x 40 x 54 mm
IM5172 2.1…21 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN 40 x 40 x 54 mm
II5974 2.3…23 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 65 mm
II5973 1.3…13 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 65 mm
IFC277 0.375…3.75 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IFT258 0.375…3.75 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IIT244 1.3…13 mm 50 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 65 mm
IIC236 1.3…13 mm 50 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 65 mm
IGT260 0.75…7.5 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 60 mm
IGC260 0.75…7.5 mm 100 Hz thường mở/thướng đóng;
(có thể đặt tham số)
DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 60 mm