Bộ khuếch đại sợi quang cho quang học sợi acrylic

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Chỉ định sản phẩm Kích thước Nguyên vật liệu Phạm vi tối thiểu Phạm vi tối đa
OBF500 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF501 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF502 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF503 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF509 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi  0 m
0 mm
1.8 m
100 mm