Bộ khuếch đại sợi quang cho sợi quang thủy tinh

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Chỉ định sản phẩm Kích thước Nguyên vật liệu Phạm vi tối thiểu Phạm vi tối đa
OBF504 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF506 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
0.4 m
40 mm
OBF505 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF507 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF508 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE bị biến đổi 0 m
0 mm
1 m
150 mm