Đầu đo căn chuẩn cho máy EDM (Sodick-Nhật Bản)

Posted on Posted in Phụ kiện EDM khác, Sản phẩm
Tên hàng Kích thước Thông số Mã hàng
(φmm)×(mm)
Đầu đo tiếp xúc 5×22 Có đế từ 3570441
Đầu đo tiếp xúc 5×50 Có đế từ 3570443
Đầu đo tiếp xúc 5×100 Có đế từ 3570874
Đầu đo tiếp xúc 10×22 Có đế từ 3571070
Đầu đo tiếp xúc 10×50 Có đế từ 3571072
Đầu đo tiếp xúc 10×100 Có đế từ 3571074
Đầu đo tiếp xúc 5×22 Không có đế từ 3570307
Đầu đo tiếp xúc 5×50 Không có đế từ 3570255
Đầu đo tiếp xúc 5×100 Không có đế từ 3570017
Đầu đo tiếp xúc 10×22 Không có đế từ 210640
Đầu đo tiếp xúc 10×50 Không có đế từ 3571071
Đầu đo tiếp xúc 10×100 Không có đế từ 3571073