Nam châm giữ phôi dùng cho máy EDM

Posted on Posted in Phụ kiện EDM khác
Nam châm mini
Ảnh SP Code No. Part No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
CM-1 Magnet For all machine Packing : 8 pcs/case
CM-2 Magnet For all machine
CM-4 Magnet For all machine
CM-6 Magnet For all machine