Đồng hồ lưu lượng

Posted on Posted in Phụ kiện EDM khác
Đồng hồ lưu lượng
Ảnh SP Code No. Part No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
Z041 Z041N S801D824P01 36x36x126 Common Mitsubishi. SPM. Sodick Ref.:FC-CX30W-01-B10BS-02 FC-CX30W-11-B10BS-02 a)Rc1/4(Sodick),Rc3/8(Mitsubishi,SPM) b) Z041 – Needle valve type c) Z041N – No needle valve type