Tấm kẹp & Tấm đỡ dùng cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Phụ kiện EDM khác
Tấm kẹp & Tấm đỡ
Ảnh SP Code No. Part No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
JH-50 Kẹp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JH-70 Kẹp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JH-80 Kẹp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JH-90 Kẹp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JH-100 Kẹp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JB-500 Tấm đế Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JB-1000 Tấm đế Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JB-1500 Tấm đế Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM