Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Makino

Posted on Posted in Makino, Sản phẩm
Đầu dẫn dây
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
MA101 6EC80B403 6EC80B404 11EC80A401 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common EC. SP. U series Wire guide dies
MA102 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common EC. SP. U series Press guide dies