Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Japax

Posted on Posted in Japax
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
J301 Upper 80AR-LDM 50. 100 series Ceramic plate
J302 Φ100×70 Lower 80AR-LDM 50. 100 series Ceramic plate
J401 Φ100xΦ24×20 Common 30RL-B-102. 103 series Tension roller Material : Stainless+Urethan
J401C Φ100xΦ24×20 Common 30RL-B-102. 103 series Tension roller Material : Full ceramic
J402 Roller 30RL-B-102. 103 series Capstan roller
J403 Roller 30RL-B-102. 103 series Pinch roller