Đồng thau dạng tấm cuộn C2680

Posted on Posted in Đồng hợp kim tấm cuộn, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Mã hợp kim: C2680

Alloy No. Chiều dầy Chiều rộng Chiều dài max Độ cứng
C2680 0.10-3.0mm 8-630mm 1000-6000mm 0(Annealed), 1/4H, 1/2H, 3/4H, H