Giũa kim cương dạng nhọn NDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

NDF-140

HÌNH DẠNG

DÀI

ĐỘ DÀI

PHẦN PHỦ

RỘNG

DÀY

CHÂN

ĐỘ HẠT

MÃ ĐẶT HÀNG

A

140

50

5.5

1.5

3

#120

#200

#400

NDF-140A-(Độ hạt)

B

5

2

NDF-140B-(Độ hạt)

C

3

3

NDF-140C-(Độ hạt)

D

3.5

3.5

NDF-140D-(Độ hạt)

E

2.5

2.5

NDF-140E-(Độ hạt)

F

5.4

1.5

NDF-140F-(Độ hạt)

G

5.5

1.3

NDF-140G-(Độ hạt)

H

6

1.5

NDF-140H-(Độ hạt)

I

5

2

NDF-140I-(Độ hạt)

J

5

2.2

NDF-140J-(Độ hạt)

10 cái / bộ

NDF-140S-(Độ hạt)

 NDF-180

HÌNH DẠNG

DÀI

ĐỘ DÀI

PHẦN PHỦ

RỘNG

DÀY

CHÂN

ĐỘ HẠT

MÃ ĐẶT HÀNG

A

140

50

5.5

1.5

3

#120

#200

#400

NDF-140A-(Độ hạt)

B

5

2

NDF-140B-(Độ hạt)

C

3

3

NDF-140C-(Độ hạt)

D

3.5

3.5

NDF-140D-(Độ hạt)

E

2.5

2.5

NDF-140E-(Độ hạt)

F

5.4

1.5

NDF-140F-(Độ hạt)

G

5.5

1.3

NDF-140G-(Độ hạt)

H

6

1.5

NDF-140H-(Độ hạt)

I

5

2

NDF-140I-(Độ hạt)

J

5

2.2

NDF-140J-(Độ hạt)

10 cái / bộ

NDF-140S-(Độ hạt)

   NDF-200

HÌNH DẠNG DÀI ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ RỘNG DÀY CHÂN ĐỘ HẠT MÃ ĐẶT HÀNG
A 200 80 8.5 1.6 4 #120

#200

NDF-200A-(Độ hạt)
B 7 2.5 NDF-200B-(Độ hạt)
C 4 4 NDF-200C-(Độ hạt)
D 5 5 NDF-200D-(Độ hạt)
E 3.5 3.5 NDF-200E-(Độ hạt)
5 cái / bộ NDF-200S-(Độ hạt)