Đầu mài hợp kim dạng nón ngược-SN Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SN – Inverted Cone Shape
Application:

*d : double cut

*s : single cut

SN-1

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

Angle
a

SN-41M

2.5

3

3

38

10X

SN-42M

3

3

4

38

10X

SN-51M

6.3

3

6

44

10X

SN-53M

5

3

6.3

38

10X

SN-1M

6

6

8

50

10X

SN-2M

9.5

6

9.5

53

13X

SN-4M

12.7

6

12.7

57

28X

SN-6M

16

6

19

63

18X

SN-7M

19

6

16

60

30X