Hệ thống kẹp khuôn nhanh khí nén Pascal cho máy đúc nhựa

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh Pascal, Sản phẩm
qmc_tlc.jpg
TLC Slidable type
qmc_tlcr.jpg
TLC-Z / TLC-R Automatic slidable type
qmc_tlam.jpg
TLA-M T-slot-less slidable type
qmc_tla.jpg
TLA Bolted type