Hệ thống kẹp khuôn thủy lực Mico SKV

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy ép nhựa, Sản phẩm

Hệ thống kẹp khuôn nhanh SKV trên cơ sở các đầu kẹp khuôn KV có sử dụng xylanh khí để dịch chuyển các đầu kẹp vào vị trí và cám biến tiệm cận để tự động kẹp khuôn (sau khi bọ kẹp tiếp xúc khuôn)

Hệ kẹp khuôn SKV có bố trí thể lắp theo chiều ngang hoặc chiều đứng ( để thuận tiện cho việc thay khuôn)

 

Hệ kẹp khuôn thủy lực SKV (lắp kiểu đứng) cho máy đúc nhựa 2000T Engle

 

*Quy trình kẹp khuôn tự động với hệ kẹp khuôn nhanh QMC Mico SKV

 

*Lựa chọn hệ thống kẹp Mico theo công suất máy ép nhựa

Máy ép nhựa  (tấn) 100 150
~200
220
~380
450
~550
650
~850
1000
~1300
1600
~2200
2400
~3200
3000
~3500
Model kẹp SKV02 SKV04 SKV06 SKV10 SKV16 SKV16 SKV25 SKV16 SKV25 SKV25 SKV35
Số lượng 8 cái 8 cái 8 cái 8 cái 8 cái 12 cái 8 cái 16 cái 12 cái 16 cái 16 cái