Hệ thống kẹp khuôn nhanh thủy lực GS Series Mico-Korea

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy ép nhựa, Sản phẩm

Model GS-1 GS-2  GS-4  GS-6  GS-10 GS-16 GS-25
Áp suất bên trong (kgf / ㎠) 275
Áp lực hoạt động max (kgf/㎠) 185
Lực kẹp (ton) 1 2 4 6 10 16 25
Hành trình kẹp (mm) 0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
Lưu lượng yêu cầu (㎖) 6.8 23.7 65 140.6 190.7 332.4 452.2
Nhiệt độ hoạt động (℃) -5 ~ 60℃
Dầu thủy lực   ISO VG 32~46
Khối lượng(kg) 1.4 3.3 9 16.1 21.9 34.2 60

Máy ép nhựa (tấn)  ~ 50  ~ 80 ~ 150  350  450~550  650~850  1000~1300
Model kẹp GS1T GS2T  GS4T GS6T  GS10T  GS16T  GS25T
Số lượng 8EA 8EA 8EA 8EA 8EA 8EA 8EA