Hệ thống con lăn dẫn khuôn vào cho máy dập

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy dập
pra.jpg

PRA

Có thể tháo rời (Tiêu chuẩn)

prf.jpg

PRF

Loại có thể tháo rời và gấp

prs-t.jpg

PRS/PRT

Kiểu gấp

prc.jpg

PRC

Loại tải nặng