Cảm biến ACDC

Posted on Posted in Cảm biến điện dung
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KI0024 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 125 mm thiết bị đầu cuối: …2,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 7…13 mm
KI0203 3…15 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KI0209 15 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KI0202 3…15 mm non-flush mountable thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KI0017 15 mm non-flush mountable thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 6 m Cáp-PVC
KI0016 15 mm non-flush mountable thường mở AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KI0054 5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 90 mm đầu nối 1/2″
KI0205 3…15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 125 mm thiết bị đầu cuối: …2,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 7…13 mm
KB0025 3…20 mm non-flush mountable thường mở AC/DC Ø 34 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KI0020 15 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KG0010 8 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M18 x 1 / L = 84 mm 2 m Cáp-PVC
KG0009 8 mm non-flush mountable thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 84 mm 2 m Cáp-PVC
KB0029 3…20 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC Ø 34 / L = 81 mm 2 m Cáp-PVC
KD0009 60 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 105 x 80 x 40 mm thiết bị đầu cuối: …2,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 7…13 mm
KI0207 3…15 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M30 x 1.5 mm 0.1 m Cáp-PVC; 1/2″ nối
KG0008 8 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M18 x 1 / L = 110 mm thiết bị đầu cuối: …2,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 4,5…10 mm
KI0206 3…15 mm non-flush mountable thường mở AC/DC M30 x 1.5 mm 0.1 m Cáp-PVC; 1/2″ nối
KI0040 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 92 mm phích cắm loại A Đầu nối DIN
KI0064 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 90 mm đầu nối 1/2″
KG0016 4…24 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M18 x 1 / L = 87 mm đầu nối 1/2″
KI0058 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC M30 x 1.5 / L = 90 mm đầu nối 1/2″
KD001A 60 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 105 x 80 x 42 mm thiết bị đầu cuối: 0,34…2,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 5…9 mm
KD0012 60 mm non-flush mountable thường mở AC/DC 120 x 80 x 30 mm 2 m Cáp-PVC
KI0021 15 mm non-flush mountable thường đóng AC/DC M30 x 1.5 / L = 81 mm 6 m Cáp-PVC