Hệ thống kẹp khuôn thủy lực Mico ZKV-C

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy ép nhựa, Sản phẩm

Hệ thống kẹp khuôn nhanh ZKV-C là hệ kẹp khuôn thủy lực tự động; gồm các đầu kẹp khuôn KV có tích hợp với hệ xylanh khí dịch chuyển các đầu kẹp vào vị trí và cám biến tự động đóng kẹp khuôn.

Hệ kẹp khuôn ZKV-C có bố trí thể lắp trên bàn kìm máy nhựa theo chiều ngang hoặc chiều đứng.

 

Hệ kẹp khuôn thủy lực ZKV-C (lắp kiểu đứng)

 

*Quy trình kẹp khuôn tự động với hệ kẹp khuôn nhanh QMC Mico ZKV-C

 

*Lựa chọn hệ thống kẹp Mico theo công suất máy ép nhựa

Máy ép nhựa  (tấn) 100 150
~200
220
~380
450
~550
650
~850
1000
~1300
1600
~2200
2400
~3200
3000
~3500
Model kẹp ZKV02C ZKV04C ZKV06C ZKV10C ZKV16C ZKV16C ZKV25C ZKV16C ZKV25C ZKV25C ZKV35C
Số lượng 8 cái 8 cái 8 cái 8 cái 8 cái 12 cái 8 cái 16 cái 12 cái 16 cái 16 cái