Ống kính VS-TECH SV-V Series tiêu cự cố định

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp VST

Thấu kính tiêu cự cố định dòng cơ bản

Kích cỡ cảm biến 1/4”・1/3”・1/2”・1/1.8”・2/3”・1”

Giá thành phải chằng, đáp ứng tốt nhu cầu chung.

Model Tiêu cự Khẩu độ Khoảng lấy nét Góc rộng (VxH) Ngàm Kích cỡ cảm biến
SV-03514V 3.5mm 1.4~(C) 200mm tới vô cực 77.8×105.9 C-Mount tối đa 1/2″
SV-04514V 4.5mm 1.4~(C) 200mm tới vô cực 59.7×79.9 C-Mount tối đa 1/2″
SV-0614V 6mm 1.4~(C) 200mm tới vô cực 43.4×56.6 C-Mount tối đa 1/2″
SV-0813V 8mm 1.3~(C) 200mm tới vô cực 49.0×57.2 C-Mount tối đa 2/3″
SV-1214V 12mm 1.4~(C) 300mm tới vô cực 21.9×29.1 C-Mount tối đa 1/2″
SV-1614V 16mm 1.4~(C) 400mm tới vô cực 24.6×28.9 C-Mount tối đa 2/3″
SV-2514V 25mm 1.4~(C) 500mm tới vô cực 16.1×19.0 C-Mount tối đa 1″
SV-3518V 35mm 1.8~(C) 300mm tới vô cực 11.7×13.8 C-Mount tối đa 2/3″
SV-5018V 50mm 1.8~(C) 1000mm tới vô cực 8.5×10.0 C-Mount tối đa 2/3″
SV-7527V 75mm 2.7~(C) 1000mm tới vô cực 3.6×4.7 C-Mount tối đa 1/2″
SV-10035V 100mm 3.5~(C) 1000mm tới vô cực 2.9×3.8 C-Mount tối đa 1/2″