Camera CAM-CIC Cognex (Rolling Shutter)

Posted on Posted in Camera công nghiệp Cognex

Dòng camera công nghiệp của Cognex được thiết kế thuận tiện cho việc tích hợp với các phần mềm vision Cognex.

Kích thước nhỏ gọn, độ bền cao và nhiều dải lựa chọn.

Area Scan

Model Number Độ
phân giải
Frame
Rate
Sensor
Type
Sensor Sensor
Size
Power  Lens
Mount
Mầu (C)/
Đen trắng (M)

Rolling Shutter

CAM-CIC-5MR 5000R 5MP 14fps CMOS Aptina MT9P031 1/2.5″ 2.5W/2.2W C C, M
CAM-CIC-10MR 10MP 10fps CMOS Aptina MT9J003 1/2.3″ 3.3W/3.5W C C, M
CAM-CIC-12MR 12MP 8fps CMOS Sony
IMX226
1/1.7″ 2.5W/2.9W C C, M