Ống kính VS-TECH VS-LDA Series tiêu cự cố định

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp VST, Sản phẩm

Thấu kính Macro chống méo hình

Kích cỡ cảm biến 1/4”・1/3”・1/2”・1/1.8”・2/3”

VS-LDA loại bỏ hiện tượng méo hình bằng cơ cấu dịch chuyển thấu kính. Hỗ trợ nhiều mức độ phóng đại, nhiều góc rộng và độ sâu trường ảnh.

Model Tiêu cự Độ phóng đại Khoảng nét (mm) Khẩu F/# Giảm méo Kích cỡ cảm biến
VS-LDA4 4mm (∞) 0.01x – 0.04x 403.2 – 92.7 2.1 -0.23% ~ -0.24% Tối đa 1/2″
VS-LDA6.5 6.5mm (∞) 0.01x – 0.06x 653.2 – 95.2 2.3 0.16% ~ -0.18% Tối đa 1/2″
VS-LDA10 10mm (∞) 0.03x – 0.10x 330.2 – 91.0 2.3 – 2.4 0.03% ~ -0.04% Tối đa 1/2″
VS-LDA15 15mm (∞) 0.03x – 0.15x 489.2 – 88.9 2.1 – 2.2 -0.01% ~ -0.09% Tối đa 1/2″
VS-LDA20 20mm 0.04x – 0.22x 510.3 – 86.6 2.1 – 2.3 -0.01% ~ -0.17% Tối đa 1/2″
VS-LDA25 25mm 0.05x – 0.25x 508.2 – 100.2 2.1 – 2.6 0.06% ~ -0.06% Tối đa 1/2″”
VS-LDA30 30mm 0.08x – 0.23x 381.6 – 141.5 2.4 – 2.8 0.08% ~ -0.06% Tối đa 1/2″
VS-LDA35 35mm 0.3x – 0.5x 142.9 – 96.1 2.5 – 2.9 0.02% ~ 0.00% Tối đa 1/2″
VS-LDA50 50mm 0.1x – 0.25x 512.4 – 221.5 2.7 – 3.1 0.03 ~ 0.00% Tối đa 1/2″
VS-LDA75 75mm 0.15x – 0.35x 527.5 – 245.6 4.1 – 4.5 0.03% ~ -0.01% Tối đa 1/2″

Dịch chuyển thấu kính khi dùng LDA Series

Giảm méo hình ảnh khi dùng LDA Series