Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Hitachi

Posted on Posted in Hitachi
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
H301 Q6061 Cutter H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type Ceramic cutter. Ref. C473
H302 Q6062 Cutter H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type Ceramic cutter. Ref. C474
H401 C260 Φ6x30H Lower H-Cut 254. 355RS. 203M. Q series Holder for H005