Đầu nối khí hình chữ Y SMC – Series KQ2U

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2U ( Union “Y”)

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

8718E_KQ2Um

3.2

M5 X 0.8

     KQ2U23-M5

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

4

M5 X 0.8

    KQ2U04-M5

M6 X 1

                 -M6

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

6

M5 X 0.8

     KQ2U06-M5

M6 X 1

                 -M6

R 1/8

                 -01S

R 1/4

                 -02S

R 3/8

                                  -03S

8

R 1/8

   KQ2U08-01S

R 1/4

                 -02S

R 3/8

                                      -03S

10

R 1/4

   KQ2U10-02S

R 3/8

                 -03S

R 1/2

                          -04S

12

R 1/4

   KQ2TU12-02S

R 3/8

                 -03S

R 1/2

                         -04S

16

R 3/8

     KQ2U16-03S

R 1/2

                    -04S

 

KQ2U

31IC2KkqUoL._SL500_AA300_

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

3.2

KQ2U23-00

4

KQ2U04-00

6

KQ2U06-00

8

KQ2U08-00

10

KQ2U10-00

12

KQ2U12-00

16

KQ2U16-00

 

KQ2U

 KQ2U_DDUm

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

3.2

4

KQ2U23-04

4

6

KQ2U04-06

6

8

KQ2U06-08

8

10

KQ2U08-10

10

12

KQ2U10-12

12

16

KQ2U12-16