Widin Co.,Ltd.

Posted on Posted in Đối tác

Thành lập tháng 07/1988 Tên đầu tiên là HANA-CUTTING TOOLS CO. LTD

  • 03/1998: Đổi tên công ty thành: HANA PRECISION Corporation
  • 04/2001: Đổi tên công ty thành: HANA TOOLS CO., LTD.
  • 07/2007: Đổi tên công ty thành: WIDIN CO. LTD

Trụ sở và nhà máy sản xuất chính: Palyong-Dong, Uichang-gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-do, Korea 641-847

(172, Sahwa-ro, Uichang-gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-do, Korea 641-847)

Sản phẩm chính: Dụng cụ cắt (Dao phay, mũi khoan, mũi doa, taro) cacbit

Nhà máy Paryong-Dong, Land : 8,822 ㎡ Diện tích sàn : 11,148 ㎡

Diện tích khu công nghiệp Gae-sung: 6,292.5㎡