Cảm biến cảm ứng với đường kính 100 mm

Posted on Posted in Cảm biến điện dung
Mã SP Nguyên tắc hoạt động Chức năng đầu ra Đầu ra Hiển thị Kết nối
KT5002 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5001 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 2 m PUR-Cable
KT5006 tĩnh thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5005 tĩnh thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 2 m PUR-Cable
KT5014 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; thực hiện chức năng: 8 x LED xanh lá có thể được kích hoạt 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5009 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; thực hiện chức năng: 8 x LED xanh lá có thể được kích hoạt 2 m PUR-Cable
KT5007 động lực thường mở DC NPN trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5010 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 2 m PUR-Cable
KT5013 tĩnh thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5011 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 0.3 m PUR-Cable; M8 Connector
KT5012 tĩnh thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 2 m PUR-Cable
KT5050 tĩnh thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; hoạt động: 8 x LED xanh lá 2 m PUR-Cable
KT5020 động lực thường mở DC PNP trạng thái chuyển: 8 x LED đỏ; thực hiện chức năng: 8 x LED xanh lá có thể được kích hoạt qua mã PIN 2 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector