Cảm biến điện dung thiết kế hình chữ nhật nhỏ

Posted on Posted in Cảm biến điện dung
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KQ6001 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP/NPN 20 x 14 x 48 mm 2 m PVC-Cable
KQ5100 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 7 x 48 mm 2 m PUR-Cable
KQ6005 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 14 x 48 mm 0.1 m PVC-Cable; M12 Connector
KQ6004 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 14 x 48 mm 0.04 m PVC-Cable; M8 Connector
KQ5101 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 7 x 48 mm 0.1 m PUR-Cable; M12 Connector
KQ5102 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 7 x 48 mm 0.04 m PUR-Cable; M8 Connector
KQ6002 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 14 x 48 mm 2 m PVC-Cable
KQ6003 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP/NPN 20 x 14 x 48 mm 0.04 m PVC-Cable; M8 Connector
KQ6006 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC NPN 20 x 14 x 48 mm 2 m PVC-Cable
KQ6016 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC NPN 20 x 14 x 48 mm 2 m PVC-Cable; M12 Connector
KQ6008 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 14 x 48 mm 0.04 m PVC-Cable; M8 Connector
KQ6010 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 20 x 14 x 48 mm 0.04 m PVC-Cable; M8 Connector