Cảm biến khoảng cách IFM M30

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Lớp bảo vệ laze
OID200 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m M30 x 1.5 / L = 100 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2
OID250 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m M30 x 1.5 / L = 100 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 1
OID201 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m M30 x 1.5 / L = 100 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2
OID251 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m M30 x 1.5 / L = 100 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 1
OID202 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m M30 x 1.5 / L = 100 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2