Cảm biến laser IFM O5

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã SP Chỉ định sản phẩm Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính Nguyên vật liệu
O5P700 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 15 nhà ở: PA; khung: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU
O5E700 Cảm biến xuyên chùm 56 x 18.2 x 46.8 mm < 60 m nhà ở: PA; khung: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU
O5S700 Cảm biến xuyên chùm 56 x 18.2 x 46.8 mm < 60 m nhà ở: PA; khung: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU
O5H700 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 20…200 mm nhà ở: PA; khung: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU