Cảm biến laser Ifm M18

Posted on Posted in Cảm biến laser, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm

 

Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Lớp bảo vệ laze
OGD592 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD580 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / 2 x thường đóng; (tham số) 1
OGD582 Cảm biến khoảng cách quang điện 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD593 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD581 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD597 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD585 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD596 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD586 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1