Cảm biến laser loại M18 Cube trong vỏ kim loại

Posted on Posted in Cảm biến laser, Sản phẩm


 

Mã SP Thiết kế Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Cấp laser bảo vệ
OGD592 Cảm biến quang laser 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng;(tham số) 1
OGD580 Cảm biến quang laser 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / 2 x thường đóng; (tham số) 1
OGD582 Cảm biến quang laser 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD593 Cảm biến quang laser 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD581 Cảm biến quang laser 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD597 Cảm biến quang laser 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD585 Cảm biến quang laser 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD596 Cảm biến quang laser 0.025…0.3 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1
OGD586 Cảm biến quang laser 0.025…1.5 m 61.7 x 22.5 x 45.2 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1