Cảm biến laser IFM OJ

Posted on Posted in Cảm biến laser, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Kiểu thiết kế Kích thước Phạm vi Phạm vi
phản xạ
lăng kính
Vật liệu
OJ5136 Laser Phản xạ Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABS;gá đèn
OJ5158 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 7…150 mm vỏ: ABS;
OJ5058 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 7…150 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5036 Laser Phản xạ Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5154 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABS;
OJ5114 Laser Phản xạ Retro 35 x 24 x 11 mm 8 vỏ: ABS;
OJ5141 Laser chùm tia 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABS;
OJ5142 Laser chùm tia 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABS;
OJ5054 Laser phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5014 Laser Phản xạ Retro 35 x 24 x 11 mm 8 nhà ở: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5138 Laser chùm tia 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5139 Laser chùm tia 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABS;
OJ5056 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 7…150 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5152 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 15…200 mm vỏ: ABS;
OJ5041 Laser Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5019 Laser Cảm biến chùm laser 35 x 24 x 11 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5020 Laser Cảm biến chùm laser 35 x 24 x 11 mm < 1 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5052 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 24 x 11 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5038 Laser Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5039 Laser Cảm biến xuyên chùm 35 x 11 x 24 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5016 Laser Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 15 m vỏ: ABSS;gá: kẽm đúc;
OJ5017 Laser Cảm biến xuyên chùm 35 x 24 x 11 mm < 15 m vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;
OJ5037 Laser Phản xạ Retro 35 x 11 x 24 mm 8 vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;

OJ5055 Laser Phản xạ khuếch tán 35 x 11 x 24 mm 15…200 mm vỏ: ABSS; gá: kẽm đúc;