Cảm biến laser IFM ( đo khoảng cách loại M30)

Posted on Posted in Cảm biến laser, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Laser cấp bảo vệ
OID204 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m thường mở / thường đóng;
(bổ sung)
2
OID254 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m thường mở / thường đóng;
(bổ sung)
1